(BĐT) - Trong ngày 7/10/2019, trên phạm vi cả nước có 700 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 168,638 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 cho Bệnh viện Thanh Nhàn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 195.717.053.102 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (phân kỳ 2), với giá gói thầu hơn 35,025 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuât Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.556.520.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa giàn ĐH01 trên đà/ Provision of Repair FPU DH01 on class, Block 05-1a, Offshore Vietnam và Gói thầu Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công tháo tách, kéo và lắp đặt lại phao calm Mỏ Đại Hùng/Provision of Engineering and Execution of Disconnection, Towing and Re-installation of Calm buoy at Dai Hung Field, Block 05-1a, Offshore Vietnam, với giá gói thầu lần lượt là 93.583.544.055 đồng và 55.975.326.135 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Chương trình công tác ngân sách Mỏ Đại Hùng năm 2020/Work Program Budget for Dai Hung Field in the year 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 163.091.751.690 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp và vận chuyển cột thép, với giá gói thầu hơn 129,091 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 682,455 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống quản lý tài sản nợ - tài sản có và chuyển giá vốn nội bộ (ALM/FTP), với giá gói thầu hơn 92,851 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hệ thống quản lý tài sản nợ - tài sản có và chuyển giá vốn nội bộ (ALM/FTP). Tổng mức đầu tư của Dự án là 93.251.685.760 đồng.

Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc theo tên generic và Gói thầu Mua thuốc theo tên biệt dược, với giá gói thầu lần lượt là 937.366.197.788 đồng và 45.193.020.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 982.559.217.788 đồng.