(BĐT) - Trong các ngày 6, 7 và 8/3/2020, trên phạm vi cả nước có 600 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý III/2020.

Sư đoàn 325/Quân đoàn 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng các hạng mục còn lại khu D4; toàn bộ các hạng mục khu D5; cải tạo công trình khu vực cổng chính, hạ tầng kỹ thuật và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là hơn 69,269 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Doanh trại D4, D5; hạ tầng kỹ thuật E95/F325/Quân đoàn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 115 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và triển khai camera và server quản lý, lưu trữ hình ảnh cho chi nhánh, với giá gói thầu là 29.465.574.400 đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê công đoạn đổ bê tông các đường lò khu Vàng Danh mức -175, với giá gói thầu là 23.050.927.687 đồng.

Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than, với giá gói thầu là 27.300.548.733 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê ngoài chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27.506.348.733 đồng.

UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 15.698.362.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quảng trường, đường giao thông kết nối Quốc lộ 279 với trụ sở khu hành chính mới huyện Bảo Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 18.100.000.000 đồng.