(BĐT) - Trong ngày 6/4/2020, trên phạm vi cả nước có 594 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình (EPC), với giá gói thầu là 166.533.604.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh Nghị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 172.754.504.000 đồng.

Cục Xe - Máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua xe ô tô bằng Ngân sách Quốc phòng. Đó là: Gói thầu Mua xe ca 29 chỗ ngồi, với giá gói thầu là 28.900.000.000 đồng. Gói thầu Mua xe ô tô 8 chỗ ngồi, với giá gói thầu là 25.410.000.000 đồng. Gói thầu Mua xe ca 16 chỗ ngồi, với giá gói thầu là 16.980.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường dây và trạm biến áp ngoài nhà (bao gồm cả phần thiết bị cấp điện); Gói thầu Hệ thống xử lý nước thải; thiết bị hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, với giá gói thầu lần lượt là 37.107.000.000 đồng và 13.240.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thép tấm phục vụ sản xuất đường ống bờ dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, với giá gói thầu là 737.636.960.270 đồng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị thử nghiệm khí thải động cơ công suất nhỏ, với giá gói thầu là 102.502.442.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16-2020 Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) thuộc Dự án Khai thác vật tư thiết bị năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1), với giá gói thầu là 74.584.224.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất, với giá gói thầu là 85.406.217.064 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100.000.000.000 đồng.

Công ty Điện lực Ba Đình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Mua vật tư thiết bị điện - đầu tư xây dựng năm 2020 thuộc Dự án Xây dựng mới 1 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm 110kV Yên Phụ E1.8 đến trạm cắt Liễu Giai (thanh cái lẻ); Xây dựng mới 1 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm 110kV Yên Phụ E1.8 đến trạm cắt Liễu Giai (thanh cái chẵn); Xây dựng hạ tầng cho 2 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm 110kV Yên Phụ E1.8 đến trạm cắt Liễu Giai; Xây dựng mới trạm cắt 22kV Liễu Giai, với giá gói thầu là 31.891.326.824 đồng.