(BĐT) - Trong ngày 6/1/2020, trên phạm vi cả nước có 722 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020.

Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 79,668 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV từ trạm biến áp (TBA) 220kV Thái Bình - TBA 110kV Thái Bình.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị linecard 100GE cho các PE mạng IPBB, với giá gói thầu hơn 42,833 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị Linecard 100GE cho các PE PS và PE Service mạng IPBB. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Công ty Thăng Long - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chế biến than sạch từ nguồn đá xít thải lẫn than năm 2020, với giá gói thầu hơn 100,828 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư mua sắm bản quyền phần mềm cơ sở dữ liệu cho hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với giá gói thầu hơn 39 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S), với giá gói thầu hơn 209,641 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sản xuất kinh doanh điện năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 308.614.135.731 đồng.

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07.TB Mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ hoạt động của hạng mục Nhà hiệu bộ - Thư viện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, với giá gói thầu 22.084.026.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 196.417.052.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu 18.078.086.128 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hồ bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Long Điền. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20,164 tỷ đồng.