(BĐT) - Trong ngày 6/1/2021, trên phạm vi cả nước có 460 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp (TBA) 110kV; cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin SCADA và Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV và TBA 110kV, với giá gói thầu lần lượt hơn 21,757 tỷ đồng và hơn 62,414 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Thịnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124.179.772.183 đồng.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 1 (một) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021, với giá gói thầu là 58,8 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà làm việc khu hành chính huyện (giai đoạn 1), với giá gói thầu hơn 82,293 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc khu hành chính huyện (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 144.163.912.000 đồng.

Bộ tư lệnh Quân khu 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công san nền, nhà an điều dưỡng, bể nước 300m3, chống sét công trình, với giá gói thầu là 154,916 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đoàn an điều dưỡng 295 cơ sở 2/QK3 - Giai đoạn 1 (Nhà khách kết hợp chiêu đãi sở, khu điều dưỡng các đơn vị trong Quân đội và Quân khu 3). Tổng mức đầu tư của Dự án là 250 tỷ đồng.

UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, ký hiệu XL, với giá gói thầu hơn 37,384 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.