(BĐT) - Trong các ngày 5, 6 và 7/11/2021, trên phạm vi cả nước có 1.115 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022 và quý II/2022.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp xe ô tô tải khung cứng tự đổ, với giá gói thầu 54,45 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.570.956.652 đồng.

UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 96,093 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu và đường nối Quốc lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật và Gói thầu số 7 Mua sắm trong nước, với giá gói thầu lần lượt hơn 412,503 tỷ đồng và hơn 75,905 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.338.755.455.000 đồng

UBND thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (giai đoạn II), với giá gói thầu hơn 64,549 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (lần 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Học viện Quân y sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, với giá gói thầu là 135,205 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế tăng cường năng lực điều trị cho Bệnh viện Quân y 103/HVQY năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông + dự phòng phí), với giá gói thầu hơn 71,661 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ Tỉnh lộ 561 đi cầu Sông Trước, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.