(BĐT) - Trong ngày 5/5/2020, trên phạm vi cả nước có 562 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị hệ thống vô tuyến, với giá gói thầu hơn 533,395 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mạng vô tuyến khu vực TP.HCM, các tỉnh Nam Bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa mạng Vinaphone giai đoạn 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 678,434 tỷ đồng.

UBND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 27,416 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp nhựa Đường huyện 721 (từ Đường tỉnh 749a đến Đường tỉnh 750). Tổng mức đầu tư của Dự án là 57.665.953.896 đồng.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng phần ngầm, với giá gói thầu hơn 50,687 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cao ốc văn phòng - căn hộ Vinatex Building. Tổng mức đầu tư của Dự án là 483,023 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống backup tập trung, với giá gói thầu là 57,849 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lưu kho bãi và vận chuyển thiết bị vô tuyến, với giá gói thầu là 29,012 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công nâng cấp Đường tỉnh 848 đoạn từ nút giao Đường tỉnh 849 đến cầu Cái Tàu Thượng và Gói thầu số 07 Thi công mở rộng Đường tỉnh 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng, với giá gói thầu lần lượt là 41,072 tỷ đồng và 42,159 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 90,511 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Xung Phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường, bao gồm các hạng mục: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải tuyến nhánh, san nền, hè đường, cấp điện, cấp nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 367.447.692.360  đồng.