(BĐT) - Trong ngày 5/3/2020, trên phạm vi cả nước có 531 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đấu nối đồng hồ điện, đấu nối cấp thoát nước và chi phí dự phòng), với giá gói thầu là 71.807.748.054 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Dạy nghề quận Phú Nhuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 92 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng trụ sở làm việc (bao gồm chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng; trừ trạm biến áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy), với giá gói thầu là 62.092.995.600 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc UBND huyện Mang Thít. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.484.455.600 đồng.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5 - Phân đoạn từ Km46+000 đến Km76+000 và một số hạng mục khác. Cụ thể: Gói thầu XL-04 Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5 đoạn Km46+00 đến Km54+00 và 5 nút giao tại các vị trí Km12+380; Km19+150; Km21+360; Km26+120; Km45+840, với giá gói thầu là 140.900.000.000 đồng; Gói thầu XL-05 Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5 đoạn Km54+00 đến Km65+00, với giá gói thầu là 179.500.000.000 đồng; Gói thầu XL-06 Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5 đoạn Km65+00 đến Km76+00, với giá gói thầu là 171.200.000.000 đồng; Gói thầu XL-07 Phụ trợ và hệ thống an toàn giao thông, với giá gói thầu là 159.800.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23 Toàn bộ phần xây dựng (giai đoạn 2), với giá gói thầu là 56.144.771.925 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Đẩu (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.540.597.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 34.913.425.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường gom đấu nối Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh với hệ thống giao thông trong khu vực. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.805.491.000 đồng.