(BĐT) - Trong ngày 5/12/2019, trên phạm vi cả nước có 714 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2020.

UBND xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 32.296.117.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu đồi Rừng Vàng, xã Định Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.908.533.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án công trình kiến trúc thuộc Viễn thông Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 9.909.306.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thay thế hệ thống điều hòa trung tâm tại nhà làm việc số 811 đường Giải Phóng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 10.993.758.600 đồng.

Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL1 Thi công xây dựng hạng mục hoàn thiện đường - vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, cây xanh và chiếu sáng các tuyến đường trong Khu công nghiệp hỗ trợ (đường số 19, 19A, 20, 22 (đoạn từ đường Bắc Nam đến đường số 19B) và 22A) và Gói thầu XL2 Thi công xây dựng hạng mục hoàn thiện đường - vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng đường số 22 (đoạn từ đường Bắc Nam đến đường số 24), với giá gói thầu lần lượt là 138.758.565.558 đồng và 39.820.557.081 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án thành phần 13 Đường - vỉa hè (giai đoạn 1), hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, cây xanh và chiếu sáng các tuyến đường còn lại theo quy hoạch điều chỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 871.361.878.652 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 19.572.419.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Yên Lạc, đoạn từ Đường tỉnh 303 qua UBND thị trấn Yên Lạc đến nút giao Mả Lọ, xã Bình Định và đường đôi nội thị Yên Lạc từ nút giao Mả Lọ đi Đường tỉnh 303 (sân bóng huyện Yên Lạc). Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.640.049.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ công tác xây dựng trụ sở, thiết bị, với giá gói thầu là 17.538.786.700 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19,942 tỷ đồng.