(BĐT) - Trong ngày 4/8/2020, trên phạm vi cả nước có 707 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1-XL Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km16+400 (bao gồm khảo sát thiết kế bản vẽ thi công), với giá gói thầu 1.122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12.577,487 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01TN-NS1-2020 Cung cấp than Anthracite cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 năm 2020, với giá gói thầu hơn 249,253 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp than Anthracite cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Duyên Hải 1 năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 933.800.059.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 182,752 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến Quốc lộ 22B). Tổng mức đầu tư của Dự án là 933.800.059.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07/2020/CNTT Mua sắm máy chủ loại 1, 11, 12 phục vụ cấp phát ảo hóa, với giá gói thầu hơn 142,785 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao chất lượng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 711.301.680.520 đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ suất ăn tiết chế dinh dưỡng và suất ăn cộng đồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 77,94 tỷ đồng.