(BĐT) - Trong ngày 4/6/2020, trên phạm vi cả nước có 668 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu là 46.195.860.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng tuyến đường C-C3, khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96.764.759.000 đồng.

UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng công trình), với giá gói thầu là 34.236.973.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lằn Sổ, thông Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a). Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.998.183.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng dự án thành phần Tuyến đường Đường tỉnh 639 (Nhơn Hội - Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280, Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1 Khôi phục, cải tạo đường địa phương, với giá gói thầu là 29.400.595.000 đồng.

Viện Nghiên cứu Hải sản sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị công nghệ sinh học, với giá gói thầu là 18.580.210.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22 tỷ đồng.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Xây dựng + Thiết bị công trình (Nhà thực hành thí nghiệm Nông lâm nghiệp), với giá gói thầu là 11.375.481.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58 tỷ đồng.