(BĐT) - Trong ngày 4/5/2020, trên phạm vi cả nước có 623 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đào lò chuẩn bị sản xuất phần lò giếng Vàng Danh mức +0-:- -175 (khu I), với giá gói thầu hơn 70,342 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị (đã bao gồm dự phòng), với giá gói thầu hơn 65,548 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ khu đô thị Phúc Sơn – Quốc lộ 2C cũ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.122.968.000 đồng.

UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp, với giá gói thầu hơn 385,449 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 499.201.155.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 82,785 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV mạch kép TBA 220kV Hoành Bồ đến cột số 43. Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.137.866.992 đồng.

Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 43 Máy khoan d = 250 - 300 mm (2 máy), với giá gói thầu hơn 58,873 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.564.611.982.000 đồng.