(BĐT) - Trong ngày 4/3/2021, trên phạm vi cả nước có 576 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 291 danh mục, với giá gói thầu hơn 373,476 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 890.663.793.207 đồng.

UBND huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến Đường 57B huyện Ý Yên, với giá gói thầu là 200,306 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 280,228 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 50,584 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Nhã Nam đến thị trấn Phồn Xương, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64,922 tỷ đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2021, với giá gói thầu là 336.520.723.215 đồng.

Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, hai nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán và tuyến tránh TP. Thái Nguyên (Km62+200 - Km70+700), với giá gói thầu hơn 108,107 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, hai nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán và tuyến tránh TP. Thái Nguyên (Km62+200 - Km70+700).