(BĐT) - Trong ngày 4/11/2020, trên phạm vi cả nước có 710 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê phương tiện vận chuyển than bằng đường thủy năm 2021 giao Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, với giá gói thầu hơn 619,080 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Cung cấp và lắp đặt máy biến áp, với giá gói thầu hơn 38,017 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động - Lĩnh Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 243.560.499.644 đồng.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh, thành phố, với giá gói thầu hơn 45,198 tỷ đồng.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Trung tâm Đào tạo, vệ sinh khu vực giảng đường B, C, D, D2 và thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, với giá gói thầu hơn 35,913 tỷ đồng.

Viện Công nghệ sinh học sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Mua sắm trang thiết bị khoa học năm 2020, với giá gói thầu hơn 40,102 tỷ đồng.