(BĐT) - Trong ngày 31/5/2021, trên phạm vi cả nước có 819 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cải tạo phòng thu và cung cấp, lắp đặt hệ thống sản xuất chương trình đa phương tiện cho các cơ quan thường trú trong nước và hệ phát thanh đối ngoại, với giá gói thầu hơn 50,472 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình đa phương tiện cho các Cơ quan thường trú trong nước và hệ thống phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị 3 trường Nguyễn Khuyến, Lê Quý Đôn và Lộc Ngãi C, với giá gói thầu 40,485 tỷ đồng.

Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic và vắcxin, với giá gói thầu hơn 46,565 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc điều chỉnh, bổ sung đối với các thuốc không lựa chọn được nhà thầu theo Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội của Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm là trang thiết bị y tế, với giá gói thầu là 176.870.112.656 đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp bổ sung thiết bị OLT-GPON ứng cứu năm 2021 cho vùng 62 VNPT tỉnh, thành phố, với giá gói thầu là 46.267.155.000 đồng.