(BĐT) - Trong các ngày 31/12/2019 và 01/01/2020, trên phạm vi cả nước có 691 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2020.

Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng các hạng mục công trình; hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy bằng khí, máy bơm chữa cháy, với giá gói thầu là 39.486.052.500 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.212.082.260 đồng.

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng + hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy bằng khí, máy bơm chữa cháy thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, với giá gói thầu là 57.258.668.850 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp hạng mục tuyến thoát nước D và nạo vét phần rạch hiện hữu (giai đoạn 2), với giá gói thầu là 18.845.310.030 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 51 và Khu phố Bình Dương phường Long Bình Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.356.520.199 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì hệ thống tủ đĩa SAN Hitachi VSP, với giá gói thầu là 21.266.250.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và lập quy trình vận hành hệ thống, với giá gói thầu là 20 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.309,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park, với giá gói thầu là 100.183.580.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC-ODA-BLV-G01 - Gói thầu EPC Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng công trình thuộc Dự án Cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP. Hải Phòng, giai đoạn 2015 - 2020, với giá gói thầu là 175.556.259.858 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng mới 7 cầu: cầu Rạch Thứ Hai, Rạch Thứ Ba, Rạch Thứ Tư, Rạch Thứ Năm, Rạch Xẻo Bà Lý, Rạch Xẻo Phượng và Rạch Thứ Sáu; tháo dỡ cầu cũ, lắp đặt 7 cầu tạm, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công thuộc Dự án Đầu tư xây dựng dựng Đường tỉnh 964; hạng mục: xây dựng cầu, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, với giá gói thầu là 52.618.935.184 đồng.