(BĐT) - Trong ngày 31/10/2018, trên phạm vi cả nước có 617 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018, quý I và II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/10

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây dựng nhà quản lý vận hành các đội truyền tải điện phục vụ sản xuất công trình Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa, với giá gói thầu là 28.649.976.448 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, phường Hiệp Phú, Quận 9, với giá gói thầu là 6.096.871.849 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng, với giá gói thầu là 196.528.462.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 301.692.183.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 5.238.918.300 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Đông Thạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.568.793.000 đồng.

UBND thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công, mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 6.469.767.700 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 39.538.304.816 đồng.