(BĐT) - Trong ngày 30/7/2020, trên phạm vi cả nước có 661 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng đoạn cầu cạn từ trụ P40 đến trụ P63 (không bao gồm thiết kế bản vẽ thi công), với giá gói thầu hơn 937,081 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đễn Ngã tư Sở theo hình thức BT. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.642,613 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 45,149 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.240.633.662 đồng.

Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02-TB 2020 Cung cấp 01 máy khoan xoay cầu thủy lực, đường kính lỗ khoan D ≥ 250mm, với giá gói thầu hơn 30,081 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70.289.198.000 đồng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua mới 370 vỏ container 40HC, với giá gói thầu 39,795 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Cung cấp vỏ bao xi măng năm 2020, với giá gói thầu hơn 37,052 tỷ đồng.