(BĐT) - Trong ngày 30/3/2020, trên phạm vi cả nước có 623 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu là hơn 60,706 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Hưng Yên - Hòa Mạc. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 94,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Duy trì cây xanh, cắt tỉa cây bóng mát do huyện quản lý theo phân cấp trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2024, với giá gói thầu là hơn 18,052 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là hơn 18,1 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11-20-PCNTL-MS Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công trình đầu tư xây dựng năm 2019 - 2020 bổ sung, với giá gói thầu là hơn 33,969 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (máy xạ trị), với giá gói thầu là 64 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.282.912.000 đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trong Tỉnh năm 2020 - 2021 lần 1, với giá gói thầu là hơn 32,595 tỷ đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15-2020 Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn băng đồng), với giá gói thầu là hơn 63,581 tỷ đồng.

Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc chống lao lần 2 năm 2020, với giá gói thầu là hơn 69,999 tỷ đồng.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm ống HDPE, với giá gói thầu là hơn 16,129 tỷ đồng.