(BĐT) - Ngày 30/11/2017, trên phạm vi cả nước có 291 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2017 và quý I/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Hòn Gai TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho một loạt gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận tải trong nước để vận chuyển than bằng đường thủy năm 2018 cho: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (giá gói thầu là 330 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (giá gói thầu là 289 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (giá gói thầu là 231 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (giá gói thầu là 116 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (giá gói thầu là 68 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (giá gói thầu là 65 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 (giá gói thầu là 55 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (giá gói thầu là 53 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp và đường dây đấu nối, với giá gói thầu là 76.915.628.764 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Đức Hòa 3 và đường dây đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112,356 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 45.143.488.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, với tổng mức đầu tư của Dự án là 72,067 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ, số hóa chuyển hệ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn: quận Hoàng Mai (giá gói thầu là 67.176.457.762 đồng); quận Thanh Xuân (giá gói thầu là 44.167.911.628 đồng); huyện Hoài Đức (giá gói thầu là 36.166.458.725 đồng); huyện Phú Xuyên (giá gói thầu là 43.818.735.783 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.402,434 tỷ đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Khe Chàm TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 211 Thi công các đường lò chuẩn bị lò chợ 14-4-1 và 14-5-2A.2, với giá gói thầu là 98.454.701.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III.