(BĐT) - Trong ngày 30/01/2020, trên phạm vi cả nước có 198 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị (đã bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 87,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng giao thông khu dân cư phía Nam tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 167.861.910.000 đồng.

Cục Quản trị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành Trụ sở 64 Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 16.048.487.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây dựng, với giá gói thầu hơn 59,971 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Cao Lỗ Vương kéo dài đi xã Đại Bái và tuyến nhánh, huyện Gia Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.491.940.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 19CTO-G74 Cung cấp công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá, với giá gói thầu là 21.077.100.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ sản xuất kinh doanh 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 91.236.547.600 đồng.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SCL2020-HH01 Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabine và máy phát, với giá gói thầu là 24.835.561.416 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 274.044.223.822 đồng.