(BĐT) - Trong ngày 30/7/2019, trên phạm vi cả nước có 670 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Công ty CP Sợi Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp máy móc, thiết bị chính; Gói thầu số 2 Cung cấp hệ thống Line thô tự động, với giá gói thầu lần lượt là 271.777.968.000 đồng và 14,632 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 511 tỷ đồng.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sửa chữa lớn năm 2019 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Cụ thể: Gói thầu số 6 Cung cấp gầu xúc than của CSU, với giá gói thầu là 21,417 tỷ đồng; Gói  thầu số 7 Cung cấp xích guồng gầu của CSU, với giá gói thầu là 86.881.124.000 đồng; Gói thầu số 8 Cung cấp bánh xích, con lăn mâm cấp, bánh dẫn hướng xích gầu của CSU, với giá gói thầu là 15.842.915.000 đồng; Gói thầu số 10 Cung cấp dịch vụ trung tu hệ thống bốc dỡ than CSU số 1 và CSU số 2, với giá gói thầu là 11.896.314.747 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bốc xúc vận chuyển, san gạt đất đá mỏ Đông Đá Mài năm 2019, với giá gói thầu là 100.062.873.756 đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu DH W1 Mở rộng hệ thống nước thải cho khu vực trung tâm thành phố, với giá gói thầu là 130.577.160.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 870,084 tỷ đồng.

UBND huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng giai đoạn 2, với giá gói thầu là 99.437.714.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 240.613.381.000 đồng.