(BĐT) - Trong ngày 3/8/2022, trên phạm vi cả nước có 643 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện, với giá gói thầu hơn 426,388 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến số 1 và tuyến số 2, với giá gói thầu hơn 341,03 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế tỉnh Thái Bình.

UBND huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm, với giá gói thầu hơn 187,32 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án thành phần 2 - Khu Văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên, với giá gói thầu hơn 125,347 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 XL-CVC Xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Đaou2 và hồ chứa nước thôn 6 Khắc Khoan, với giá gói thầu hơn 44,919 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước.