(BĐT) - Trong ngày 3/8/2021, trên phạm vi cả nước có 655 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 XL Xây dựng toàn bộ phần kênh chính, kênh Sông Húc, kênh Cây Sanh, cầu giao thông tại K3+728, K5+390 và các hạng mục còn lại, với giá gói thầu hơn 139,767 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm bơm Tri Phương II, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 659.999.123.000 đồng.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trực tiếp quả lọc máu và vật tư đi kèm các loại, hóa chất xét nghiệm SAR-CoV-2 và oxy bình quý 3 năm 2021, với giá gói thầu hơn 43,733 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh tiểu học, THCS cho các trường trực thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo và bàn ghế học sinh cấp THPT cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (đợt 1), với giá gói thầu hơn 44,782 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 79,187 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư Hồ trung tâm thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 117,.66 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 45,334 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 54,127 đồng.