(BĐT) - Trong ngày 3/4/2020, trên phạm vi cả nước có 576 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Bộ Tham mưu/Quân khu 9 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Sở Chỉ huy Quân khu, chi phí hạng mục chung; Gói thầu số 22 Thi công xây dựng khu nhà nghỉ của thủ trưởng Bộ Tư lệnh, chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu lần lượt là 15,956 tỷ đồng và 27,731 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Sở Chỉ huy Quân khu và đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình sửa chữa đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (Đường tỉnh 170), đường Khánh Hòa - Minh Xuân (Đường tỉnh 171), đoạn qua thị trấn Yên Thế, với giá gói thầu là 12,732 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú, với giá gói thầu là 129,997 tỷ đồng.

UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án Hạ tầng khu dân cư mới Tân Đoài, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, với giá gói thầu là 46,889 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 34,859 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.579.354.000 đồng.