(BĐT) - Trong ngày 3/3/2020, trên phạm vi cả nước có 565 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu hỗn hợp số 01 Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, với giá gói thầu là 30.818.774.000 đồng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng kè bờ; hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp thiết kè bờ bảo vệ doanh trại Đoàn Trinh sát số 2/ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, với giá gói thầu là 40.833.900.000 đồng.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu là 27.256.600.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 408.330.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 San nền + hệ thống giao thông + hệ thống thoát nước + hệ thống xử lý nước thải; Gói thầu số 16 Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, với giá gói thầu lần lượt là 103.419.416.785 đồng và 25.085.070.874 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư xã Bãi Thơm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 415.415.012.948 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Xuân Lộc - Long Khánh - Long Thành. Cụ thể: Gói thầu số 4 Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt (đoạn từ cột cổng Trạm biến áp 220kV Xuân Lộc đến vị trí T271), với giá gói thầu là 64.749.322.000 đồng; Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt (đoạn từ vị trí T271 đến vị trí T315), với giá gói thầu là 56.449.509.000 đồng; Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt (đoạn từ vị trí T315 đến cột cổng Trạm biến áp 220kV Long Thành), với giá gói thầu là 76.250.492.000 đồng; Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện, với giá gói thầu là 15.400.427.000 đồng; Gói thầu số 9 Thi công tháo dỡ, lắp đặt đường dây và ngăn lộ (bao gồm cả công tác thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm), với giá gói thầu là 35.373.154.000 đồng.