(BĐT) - Trong ngày 3/2/2021, trên phạm vi cả nước có 581 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2021.

UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 210,979 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện Sa Thầy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 249.938.910.000 đồng.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09 Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị các hạng mục chính của công trình (công trình chính và các hạng mục phụ trợ), với giá gói thầu hơn 68,354 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.922.771.296 đồng.

Công an TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Mua sắm trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với giá gói thầu hơn 68,751 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm trang thiết bị của Công an TP. Hà Nội, với tổng dự toán là 110.261.469.300 đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy phá đống than di động cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, với giá gói thầu là 57.855.682.500 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 47,484 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.268.914.756 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 43,736 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường du lịch đoạn từ Đường tỉnh 307 (Tân Lập) đi hồ Vân Trục, huyện Sông Lô. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70.393.195.000 đồng.