(BĐT) - Trong ngày 3/10/2019, trên phạm vi cả nước có 606 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm 103 lô thuốc), với giá gói thầu hơn 48,281 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.281.198.955 đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là 57,2 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 57,2 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương đương điều trị và Gói thầu 02 Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 273.555.561.130 đồng và 721.881.572.080 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2019 bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 998.260.085.210 đồng.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vật tư can thiệp tim mạch và hóa chất cho máy khí máu (gồm 80 phần), với giá gói thầu hơn 123,110 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư can thiệp tim mạch và hóa chất cho máy khí máu năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 123.110.185.000 đồng.

Công ty CP Cảng Vinalines - Đình Vũ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 2.B2 Thi công bãi xếp hàng sau cầu 1 (bao gồm hệ thống cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy), với giá gói thầu hơn 63,985 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Vinalines - Đình Vũ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.490.569.787.000 đồng.