(BĐT) - Trong ngày 29/6/2021, trên phạm vi cả nước có 852 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09-TL Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình trạm 110 kV Tánh Linh và đường dây đấu nối (bao gồm tính toán chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện vận hành và xử lý sự cố), với giá gói thầu hơn 46,476 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110 kV Tánh Linh và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.932.985.102 đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu hơn 26,860 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Tam Dương năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 08 Cung cấp và lắp đặt máy biến áp; Gói thầu 09 Cung cấp vật tư thiết bị trạm biến áp và Gói thầu 10 Xây dựng, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp và cáp ngầm, với giá gói thầu lần lượt là 120,683 tỷ đồng; 251,723 tỷ đồng và 137,927 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 220/110 kV Thanh Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 594.529.394.812 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 26,204 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm Kiến Phong, xã Gia Tường, huyện Nho Quan. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công hạng mục giao thông - thoát nước - điện chiếu sáng giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 20,226 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nhà máy Nước Cầu Đỏ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.719.959.464 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây dựng phần đường, cầu kênh Nước Mặn cũ (Km1+845), cầu kênh 5 thước (Km2+682), cầu kênh thủy lợi 2 (Km3+028), cầu kênh Ba Sa (Km3+474), cầu kênh Minh Lương (Km5+290), cống Tà Manh, cống kênh Hồng Tôn, cống qua lộ D1000, với giá gói thầu hơn 112,133 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Minh Lương - Giục Tượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 168,798 tỷ đồng.