(BĐT) - Trong các ngày từ 29/4 đến 3/5/2020, trên phạm vi cả nước có 986 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với giá gói thầu hơn 54,248 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 117.754.235.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 63,820 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khối nhà Y.A1 Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.829.912.206 đồng.

Công ty CP Vinatex Phú Hưng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy sợi con 1.200 cọc đổ sợi tự động (mới 100%) và Gói thầu Cung cấp máy đánh ống tự động (mới 100%), với giá gói thầu lần lượt là 66,305 tỷ đồng và 45,702 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Sợi 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 296.779.111.310 đồng.

Công ty Khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bốc xúc vận chuyển san gạt đất đá mỏ Đông Đá Mài năm 2020, với giá gói thầu hơn 134,809 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 22,875 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đê bối Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 33 tỷ đồng.