(BĐT) - Trong các ngày 29, 30/4 và 1, 2, 3/5/2021, trên phạm vi cả nước có 1.019 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, thiết bị chuyên dùng và thiết bị văn phòng, với giá gói thầu hơn 118,432 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 127.976.791.545 đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế tiêu hao, với giá gói thầu hơn 316,488 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế tiêu hao lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 316.488.685.773 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 106,557 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng, bổ sung một số hạng mục công trình tại Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 118.830.103.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vỏ bao xi măng KPK năm 2021, với giá gói thầu là 46,585 tỷ đồng.

Ban Quản lý cảng Bến Đầm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật và phần còn lại công trình thủy công và Gói thầu Xây lắp công trình kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu lần lượt hơn 17,353 tỷ đồng và hơn 25,511 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tổng mức đầu tư của Dự án là 158,406 tỷ đồng.

Công ty 45 Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê hoạt động giàn chống mềm ZRY16/34L, với giá gói thầu hơn 38,124 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê hoạt động giàn chống mềm ZRY16/34L phục vụ khai thác lò chợ - Công ty 45. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.124.561.567 đồng.