(BĐT) - Trong ngày 29/11/2021, trên phạm vi cả nước có 863 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 200 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 818 đoạn từ Quốc lộ 1 - Quốc lộ N2 (bao gồm 15 km đường và 8 cầu), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - hạng mục cầu vượt số 3 qua đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua khu dân cư MT-Land và cầu Thủ Thừa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Xây lắp hạng mục các cống hở: cống Bang Chang, cống Rạch Tra, cống Mương Điều, cống Rạch Chiếc, với giá gói thầu hơn 71,681 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đê bao dọc sông Hậu tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 337.259.834.000 đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 120,132 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng đoạn Km71+954 ÷ Km76+123 và Gói thầu số 09 Thi công xây dựng đoạn Km76+123 ÷ Km80+524, với giá gói thầu lần lượt là 56.221.102.000 đồng và 56.104.574.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 598.878.239.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây lắp từ Kp6-Kp17, với giá gói thầu hơn 52,809 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè bờ hữu sông Mã đoạn từ cầu cứng về phía hạ lưu 1.700 m, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 123,180 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 234.834.624.000 đồng.