(BĐT) - Trong các ngày 29, 30/11 và 01/12/2019, trên phạm vi cả nước có 953 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 49,502 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn I. Tổng mức đầu tư của Dự án là 136.205.619.000 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02-ĐTTT Cung cấp vật tư thiết bị 110kV, cung cấp lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin SCADA các trạm biến áp (TBA) 110kV Phố Nối, Hùng Thắng và Kiện Khê, với giá gói thầu hơn 67,231 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Kiện Khê, TBA 110kV Phố Nối và nhánh rẽ, đường dây và TBA 110kV Hùng Thắng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 288.327.881.124 đồng.

Tổng công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Triển khai xây dựng phòng máy X04, phòng máy X04 vượt lũ, nhà đặt máy phát điện, bệ đặt máy phát điện tại 25 tỉnh BGG, HDG, HNM, HPG, HTH, HYN, LSN, NAN, NBH, NDH, QBH, QNH, TBH, THA, BDH, BTN, DNG, KHA, NTN, PYN, QNI, QNM, QTI, TTH, VTU, với giá gói thầu hơn 159,015 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.498.459.386.261 đồng.

Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 343 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 503,303 tỷ đồng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, cấy ghép nha khoa và chỉnh hình răng mặt năm 2019 - 2020, với giá gói thầu hơn 68,881 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, cấy ghép nha khoa và chỉnh hình răng mặt năm 2019 - 2020.