(BĐT) - Trong ngày 29/10/2019, trên phạm vi cả nước có 690 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Bệnh viện Bưu điện sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung ứng vật tư y tế và hóa chất năm 2020. Cụ thể: Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất thông dụng, với giá gói thầu là 26.643.607.423 đồng; Gói thầu số 03 Mua sắm vật tư tiêu hao chấn thương chỉnh hình, với giá gói thầu là 30.194.746.000 đồng; Gói thầu số 05 Mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch - lọc máu, thay huyết, với giá gói thầu là 29.888.665.450 đồng; Gói thầu số 06 Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, với giá gói thầu là 59.823.035.485 đồng; Gói thầu số 09 Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất hỗ trợ sinh sản, với giá gói thầu là 97.363.996.496 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp, mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ; Gói thầu số 01 Đầu tư thiết bị, đồ dung cho các lớp mầm non 4 - 5 tuổi và 5 - 6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị dùng chung cho các trường mầm non công lập, với giá gói thầu lần lượt là 55,991 tỷ đồng và 197,198 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung (kè bảo vệ khu neo đậu, hệ thống trụ neo, hàng rào tạm, đường công vụ), với giá gói thầu là 49.327.394.000 đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL.04 Cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn Km65+000 - Km87+000, với giá gói thầu là 151,426 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị theo xây lắp, với giá gói thầu là 154.330.078.926 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.