(BĐT) - Trong ngày 29/01/2019, trên phạm vi cả nước có 416 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị hệ thống quản lý CDR file và đấu nối dịch vụ, với giá gói thầu là 83,877 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống quản lý CDR file và đấu nối dịch vụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, thi công, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và các trạm biến áp, với giá gói thầu hơn 60,884 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.425.127.000.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (tỉnh Hậu Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lắp đặt ống xả ngầm D4000 cho hệ thống thải nước, với giá gói thầu hơn 68,242 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt ống xả ngầm D4000 cho hệ thống thải nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.043.924.734.747 đồng.

Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển NH3 9 tháng năm 2019, với giá gói thầu hơn 58,393 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ vận chuyển NH3 9 tháng năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58.393.500.000 đồng.

Ban Quản lý dự án 85 (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Tư vấn giao dịch triển khai các dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, với giá gói thầu 35 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.687.000.000.000 đồng.