(BĐT) - Trong ngày 28/7/2020, trên phạm vi cả nước có 660 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống phần mềm và thiết bị phòng thí nghiệm công nghiệp 4.0, với giá gói thầu là 30.650.674.000 đồng.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao (lần 1/2020), với giá gói thầu là 46.155.441.433 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Toàn bộ phần xây lắp, hạng mục: giao thông, với giá gói thầu là 63.641.415.841 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường dọc Vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 84.931.251.704 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với giá gói thầu là 34.245.675.000 đồng.

UBND TP. Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15c Thi công xây lắp: xây dựng đường, hệ thống thoát nước thải, nước mưa; trồng cây xanh, với giá gói thầu là 65.902.954.084 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (từ cổng Công viên văn hóa đến vòng xoay đường Vành đai 2) - giai đoạn 2.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng, với giá gói thầu là 144.780.700.180 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 190 tỷ đồng.