(BĐT) - Trong ngày 28/7/2022, trên phạm vi cả nước có 1.175 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn từ Km0+0,00 - Km0+294,58) và Gói thầu xây lắp số 2 (đoạn từ Km0+294,58 - Km1+811,63), với giá gói thầu lần lượt là 66.143.051.000 đồng và 94.591.230.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường du lịch Sông Công - Núi Cốc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 320.142.791.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NL.G06 Xây lắp đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV, với giá gói thầu hơn 54,618 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102.020.221.754 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 879B (đoạn từ đầu tuyến đến cầu Thanh Bình) và Gói thầu Thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 879B (đoạn từ cầu Thanh Bình đến cuối tuyến), với giá gói thầu lần lượt là 36.964.613.000 đồng và 44.261.389.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 257.843.632.000 đồng.

UBND thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình và các hạng mục phụ trợ + thiết bị, với giá gói thầu hơn 158,918 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 180 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp vật tư y tế dùng chung (250 danh mục); Gói thầu số 4 Cung cấp vật tư chấn thương chỉnh hình (352 danh mục); Gói thầu số 5 Cung cấp vật tư can thiệp nội mạch (159 danh mục) và Gói thầu số 6 Cung cấp vật tư mổ tim, tạo nhịp (85 danh mục) với giá gói thầu lần lượt là 76.613.773.862 đồng; 69.414.300.790 đồng; 127.841.016.380 đồng và 41.397.253.650 đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế và hóa chất bổ sung (1.013 danh mục) năm 2022 - 2023 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng dự toán là 341.468.045.395 đồng.