(BĐT) - Trong ngày 28/2/2022, trên phạm vi cả nước có 606 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2022.

UBND thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng), với giá gói thầu hơn 261,031 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 363.642.207.000 đồng.

UBND thị trấn Đô Lương (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình đường giao thông ven sông Lam từ cầu Ba Ra đến cầu Lưu Sơn, huyện Đô Lương đoạn từ Km1+200 - Km2+300 (thuộc địa phận thị trấn Đô Lương), với giá gói thầu hơn 69,578 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông ven sông Lam từ cầu Ba Ra đến cầu Lưu Sơn, huyện Đô Lương đoạn từ Km1+200 - Km2+300 (thuộc địa phận thị trấn Đô Lương). Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.138.235.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và mua sắm thiết bị cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2). Ký hiệu Xl, với giá gói thầu hơn 86,918 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Mua sắm cáp đồng trung hạ thế các loại cho công trình đầu tư xây dựng năm 2022 (đợt 1), với giá gói thầu là 39.463.687.616 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 48,772 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Hương lộ 5 (từ Tỉnh lộ 8 - Am Chúa). Tổng mức đầu tư của Dự án là 85.706.026.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng + thi công xây dựng phòng cháy chữa cháy (PCCC) + thiết bị PCCC, với giá gói thầu hơn 62,53 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Phúc Tiến. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.876.937.000 đồng.