(BĐT) - Trong ngày 28/10/2021, trên phạm vi cả nước có 760 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 87 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 892,161 tỷ đồng.

Cục Truyền thông Công an nhân dân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ, tin tức điều hành hội tụ kênh Truyền hình Công an nhân dân và Gói thầu Trang bị hệ thống thiết bị trường quay chuyên mục ảo và màn hình LED trường quay S2 kênh Truyền hình Công an nhân dân, với giá gói thầu lần lượt là 44.495.399.081 đồng và 59.977.328.481 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát sóng Kênh Truyền hình Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án là 270 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (đã bao gồm thiết bị, đảm bảo giao thông và dự phòng), với giá gói thầu hơn 261,908 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn tuyến đô thị phía đông Thị trấn Thổ Tang (ĐH17) – Cụm công nghiệp Vĩnh Sơn - Thượng Trưng (nối đường khu đô thị Phúc Sơn đi Quốc lộ 2C cũ).

UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 38,928 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường 2,5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì 452 máy ATM và gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì 448 máy ATM, với giá gói thầu lần lượt 76.892.024.000 đồng và 76.552.036.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm dịch vụ bảo trì ATM theo kế hoạch CNTT 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 153.444.060.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05-2021-MTD Mua sắm thiết bị mở rộng mạng Metro Ethernet Cisco với giá gói thầu là 133.012.171.600 đồng; Gói thầu 06-2021-MTD Mua sắm thiết bị mở rộng mạng IP Core Cisco với giá gói thầu là 236.660.204.200 đồng; Gói thầu 07-2021-MTD Mua sắm thiết bị mở rộng mạng Metro Ethernet Juniper với giá gói thầu là 47.511.436.500 đồng; Gói thầu 21-2021-MTD Mua sắm thiết bị mở rộng mạng IP Core Juniper với giá gói thầu là 94.982.740.200 đồng; Gói thầu 08-2021-MTD Mua sắm thiết bị mở rộng mạng Metro Ethernet Huawei và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kèm theo với giá gói thầu là 217.542.310.700 đồng và Gói thầu 10-2021-MTD Mua sắm thiết bị router mở rộng mạng IP Core và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kèm theo với giá gói thầu là 120.490.046.000 đồng. Sáu gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn IP năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 928.832.197.427 đồng.