(BĐT) - Trong ngày 28/5/2019, trên phạm vi cả nước có 667 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Nhà bảo tàng, thư viện và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu là 78.278.180.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng, Thư viện thị xã Từ Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.639.032.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số C1-QB-GD2-W2 Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Thanh Sơn, Vũng Mồ và Đập Làng, với giá gói thầu là 56.046.228.000 đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.019.670.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 302.068.271.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu An Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 399.214.755.000 đồng.

UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 35,848 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chỉnh trang đường tỉnh 334 đoạn Km9+600 đến Km13+600. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 59,671 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường D4 trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 857,487 tỷ đồng.