(BĐT) - Trong ngày 27/7/2020, trên phạm vi cả nước có 663 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020 và quý I/2021.

Công ty CP Dệt may Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, chuyển giao công nghệ 6 máy sợi con 1.440 cọc đổ sợi tự động và 3 máy sợi con 1.440 cọc đổ sợi tự động có bộ Compact, với giá gói thầu hơn 51,141 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thay thế thiết bị sợi 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98.858.507.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm thiết bị nâng cao năng lực đào tạo cho các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với giá gói thầu hơn 32,438 tỷ đồng.

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế và hóa chất sát khuẩn năm 2020, với giá gói thầu hơn 498,038 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 22,087 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29,978 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 668,814 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay (quốc tế + quốc nội) Cam Ranh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 712.119.315.000 đồng.