(BĐT) - Trong ngày 27/7/2021, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Cục Hậu cần/Tổng cục Chính trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-03 Thi công xây dựng công trình (công trình mới và cải tạo công trình cũ) và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 174,342 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà khách Nam Đế tại 14 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 485 tỷ đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình (đã bao gồm cả chi phí bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ thi công), với giá gói thầu hơn 103,558 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường trục từ Cụm công nghiệp Hương Sơn đi Quốc lộ 1A. Tổng mức đầu tư của Dự án là 144.912.624.000 đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE + Wifi Dualband), với giá gói thầu hơn 500,714 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung (đợt 2) thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE + Wifi Dualband) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu giai đoạn 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 525.750.358.100 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 88,012 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 126 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 79,451 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo tổng thể Trường Tiểu học Thủ Lệ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.237.180.000 đồng.