(BĐT) - Trong ngày 27/5/2021, trên phạm vi cả nước có 837 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2021.

Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị 30 - 4, với giá gói thầu hơn 336,579 tỷ đồng.

UBND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 81,093 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Minh Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 125.179.923.853 đồng.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 74,403 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.669.781.000 đồng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu UIU-USTH GDS009 “Thiết bị thí nghiệm gói số 5”, với giá gói thầu 50,952 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.324.265.550.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu Rạch Chanh và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ Đường tỉnh 827A đến Đường tỉnh 827B, với giá gói thầu lần lượt là 82 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường vành đai thành phố Tân An, đoạn Quốc lộ 62 - đường Nguyễn Văn Quá và đoạn Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 827B (đường Nguyễn Thông). Tổng mức đầu tư của Dự án là 573.660.847.000 đồng.

UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 (xây dựng) Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà, huyện Định Quán, với giá gói thầu hơn 48,396 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 xã La Ngà, Ngọc Định, Phú Ngọc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.062.900.000 đồng.