(BĐT) - Trong ngày 27/4/2021, trên phạm vi cả nước có 638 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng I sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị OLT GPON cho các VNPT tỉnh, thành phố, với giá gói thầu hơn 128,737 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 39,260 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Công trình Cầu Ngòi Viễn, Ngòi Câu, Ngòi Còng, đường Âu Lâu - Đông An (Đường tỉnh 166). Tổng mức đầu tư của Công trình là 65 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km11+300 - Km20+00, Gói thầu số 28 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km20+00 - Km31+00 và Gói thầu số 29 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km31+00 - Km40+200 với giá gói thầu lần lượt là 275,126 tỷ đồng, 460,866 tỷ đồng và 302,8 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.112,97 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic với giá gói thầu hơn 46,548 tỷ đồng.

UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị với giá gói thầu hơn 62,949 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di dân, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Nghĩa Hành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194 tỷ đồng.