(BĐT) - Trong các ngày 27, 28 và 29/5/2022, trên phạm vi cả nước có 1.023 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Công ty CP Tư vấn xây dựng thương mại Bửu Thành sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quét dọn vệ sinh; thu gom, vận chuyển rác; thu gom và vệ sinh thùng rác; vệ sinh rửa điểm hẹn; vận hành trạm ép rác kín trên địa bàn quận Tân Bình, với giá gói thầu hơn 294,029 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Chi phí xây dựng thuộc Dự án Xây dựng đường từ đường E khu công nghệ cao Hòa Lạc đi Đại Lộ Thăng Long, với giá gói thầu hơn 145,594 tỷ đồng.

Công ty CP Nước sạch Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 (EPC) Thiết kế, mua sắm và thi công thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương công suất từ 15.000 m3/ngày.đêm lên 28.500 m3/ngày.đêm, với giá gói thầu hơn 66,797 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm nguyên liệu sợi T/W 70/30 Nm 60/2 và Gói thầu số 2 Mua sắm nguyên liệu sợi T/W 50/50 Nm 45/2 thuộc Dự toán Mua sắm nguyên liệu sợi, hóa chất thuốc nhuộm chính phục vụ sản xuất hàng Quốc phòng năm 2022, với giá gói thầu lần lượt là 64.421.470.000 đồng và 79.557.120.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 3: 78 danh mục thuốc generic và Gói 4: 28 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022, với giá gói thầu lần lượt 104.381.315.800 đồng và 72.603.999.460 đồng.