(BĐT) - Trong các ngày 27, 28 và 29/3/2020, trên phạm vi cả nước có 843 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế bổ sung, với giá gói thầu hơn 46,867 tỷ đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công một số đường lò chuẩn bị sản xuất năm 2020 - Công ty Than Hòn Gai - TKV, với giá gói thầu hơn 38,707 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (hạng mục đường giao thông), với giá gói thầu hơn 144,692 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trục chính huyện Yên Lạc, đoạn nối từ Quốc lộ 2 tránh TP. Vĩnh Yên (phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) đi Đường tỉnh 303 (xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc). Tổng mức đầu tư của Dự án là 233,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Cung cấp, lắp đặt thiết bị băng tải, với giá gói thầu hơn 53,728 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống băng tải cấp than cho Nhà máy Tuyển than Khe Chàm - công suất 4,5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194.462.678.000 đồng.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đại tu đường vận hành công trình Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah đoạn từ Km0+400 đến Km8+157,3 (tổng chiều dài đoạn đại tu là 3.728,7 m), với giá gói thầu hơn 21,433 tỷ đồng.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm với tổng giá gói thầu hơn 20 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư đảm bảo cho sản xuất của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 276.204.468.000 đồng.