(BĐT) - Trong ngày 27/2/2020, trên phạm vi cả nước có 541 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế (gồm 657 phần), với giá gói thầu hơn 73,602 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư y tế năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 73.602.683.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mở rộng hạ tầng truy nhập mạng cố định băng rộng năm 2020 tại 48 tỉnh/thành phố, với giá gói thầu hơn 85,344 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng hạ tầng truy nhập mạng cố định băng rộng năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.472.925.786.692 đồng.

UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, với giá gói thầu hơn 46 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Vĩnh Hưng - Tuyên Bình Tây giai đoạn 2 (Bắc Chiên - Cả Bản). Tổng mức đầu tư của Dự án là 110.306.096.000 đồng.

Cục Quản trị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành trụ sở 504 Xã Đàn thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 20.407.504.426 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang cấp thiết bị ngoại vi 2019 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 22.045.650.000 đồng.

Công ty Điện lực Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện phục vụ sản xuất kinh doanh, sửa chữa lớn năm 2020, với giá gói thầu 18.759.256.121 đồng.

UBND thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (gồm: chi phí xây dựng + chi phí dự phòng), với giá gói thầu 13.047.191.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học thị trấn Thứa; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.890.322.000 đồng.