(BĐT) - Trong ngày 27/12/2021, trên phạm vi cả nước có 605 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng mới 14 phòng học, 34 phòng chức năng và hạng mục phụ, với giá gói thầu hơn 36,770 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Long Thuận; hạng mục: xây dựng 14 phòng học, 34 phòng chức năng, thiết bị và hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.992.539.000 đồng.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình cầu vượt dân sinh (cho người đi bộ, xe máy và các loại xe thô sơ) vượt qua Quốc lộ 5 tại Km63+530, với giá gói thầu hơn 24,997 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt dân sinh (cho người đi bộ, xe máy và các loại xe thô sơ) vượt qua Quốc lộ 5 tại Km63+530 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.791.498.889 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp tuyến đường dây, với giá gói thầu hơn 42,605 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới các lộ xuất tuyến, khai thác tải trạm 110kV Mỹ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.938.304.703 đồng.

Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 54,948 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 74.775.114.860 đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị MAN-E cho các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, với giá gói thầu hơn 140,998 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng năng lực mạng MAN-E cho các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 146.685.090.000 đồng.