(BĐT) - Trong ngày 27/10/2020, trên phạm vi cả nước có 704 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, với giá gói thầu hơn 25,439 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, phục vụ năm học 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.760.800.800 đồng.

UBND thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường Đường tỉnh 752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản (từ Km3+393 đến Km4+400), với giá gói thầu hơn 31,880 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường Đường tỉnh 752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-HTL-TT.HUE-W01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 22,034 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế (đồng bộ dự án KfW3.1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 58.897.575.588 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 (Xây lắp) Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước, với giá gói thầu hơn 36,901 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường 30/4 - xã Bàu Hàm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.994.806.205 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-HTL.GIALAI-W01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 23,200 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Gia Lai (đồng bộ dự án KfW3.1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 58.711.022.000 đồng.