(BĐT) - Trong ngày 27/6/2018, trên phạm vi cả nước có 635 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/06

Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua tàu dầu hóa chất đã qua sử dụng, với giá gói thầu là 457.000.000.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung lần 3) Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2). Cụ thể, Gói thầu 242 Thi công công trình khu tái định cư xen ghép Khánh Hội, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 14.228.310.000 đồng; Gói thầu 242B Thi công công trình khu tái định cư xen ghép Khánh Hội, hạng mục san lấp mặt bằng, với giá gói thầu là 10.824.030.000 đồng; Gói thầu 263 Thi công công trình kè chống sạt lở bờ Bắc cửa Sông Đốc, với giá gói thầu là 47.000.000.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TVGS01 Giám sát lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng Nhà máy Xi măng Liên Khê, với giá gói thầu là 10.198.909.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Liên Khê, tổng mức đầu tư của Dự án là 3.419.497.088.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, với giá gói thầu là 39.616.097.678 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km00+00 - Km3+450,81 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn thị trấn Thứa đi Văn Thai (lý trình Km11 - Km18), huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, với giá gói thầu là 49.370.635.000 đồng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (bao gồm cả hạng mục chung), với giá gói thầu là 12.936.700.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 453.274.600.000 đồng.